TEMSA YENİLİKÇİ GÜCÜNÜ SANAYİCİLERE ANLATTI

8/15/2016

TEMSA, yenilikçi gücünü sanayicilere anlattı  

11 Ağustos Perşembe günü Adana Sanayi Odası (ADASO)’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yenilikçilik ve Girişimcilik konulu toplantıda, Temsa’ nın kendine özgü başarıyla geliştirdiği Yenilikçilik ve girişimcilik Modeli ve oluşturduğu Mentörlük Programı Temsa Ürün Müdürü Mert Özkaynak tarafından tanıtıldı.


Toplantıda Öne Çıkan Başlıklar

-Yenilikçilik ve girişimciliğin önemi,

-Ülkemiz ve bölgemiz firmalarının gelecek dönem çalışmalarında inovasyonun önemli bir faaliyet olarak yer almasının zorunlu olduğu,

-Bölgemizdeki Yenilikçilik ve girişimcilik altyapısının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi gerekliliği,

-  Temel olarak bölge firmalarının yatay ve dikey anlamda birbirleriyle işbirliklerinin geliştirilmesinin önemli olduğu,

- Yenilikçilik çalışmalarının müşterilerin beklentilerini karşılamaya yönelik yönlendirilmesi, bu anlamda ticarileştirebilir olması gerektiği,

ADASO Yenilikçilik ve Girişimcilik Konseyi

Toplantı sonucunda Yenilikçilik ve Girişimcilik çalışmalarının daha kapsamlı ve planlı şekilde yürütülmesi için ADASO liderliğinde “Yenilikçilik ve Girişimcilik Konseyi” oluşturulması ve bu alandaki tüm çalışma ve programların bu konsey tarafından yönlendirilmesine karar verildi.