ÇALIŞAN SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Hedefimiz, insanlara ve çevreye zarar vermeden müşterilerimizin güvenle kullanacağı kaliteli ürünleri üretmektir.                    

Tesisimizde bulunan veya faaliyetlerimizden etkilenen, Temsa için çalışan herkes, özen göstererek ÇSG-Ç’nin doğru bir şekilde uygulanmasından sorumludur. 

Bizim için fabrikamızda bulunan herkesin sağlığı, emniyeti ve güvenliği işimizin başarısı için büyük önem taşımaktadır.

Faaliyetlerimizde, çevre dostu ve risk yaratmayan yeni teknolojiler kullanıp, geri dönüşüm ve geri kazanım anlayışı ile atık, emisyon,  deşarjları azaltıp, enerjiyi verimli kullanarak operasyonlarımızın çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edeceğiz.

Bizler :

  • Operasyon faaliyetlerimizi sürekli olarak riskleri azaltacak ve performansımızda gelişme kaydedecek şekilde sistematik olarak yöneteceğiz.
  • Tüm geçerli yasal şartlara, şirket politika ve uygulama yöntemlerine uyacağız.
  • Performansımızı en üst düzeyde tutarak sürekli geliştireceğiz.
  • ÇSG-Ç performansımızın gelişmesine katkıda bulunanları takdir edeceğiz.
  • Güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak tüm çalışanlarımızı ailelerine sağlıklı olarak teslim edeceğiz.
  • Organizasyonumuzun liderliğini, kapasitesini ve yeteneklerini geliştirerek, performansımızı sürekli ileriye taşıyacağız.
  • ÇSG-Ç iş planlarımızın ölçülebilir hedefleri olacak ve çözüm odaklı çalışacağız.

Hepimiz bu hedeflere ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

TEŞEKKÜRLER

Aboneliğiniz alınmıştır.