ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Çerez Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları Anonim Şirketi ("Temsa") tarafından internet sitesinde kullanılan çerezlerin türleri ve nasıl yönetilebileceği hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır.

 

Çerez Nedir?

Çerezler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız veya cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanıyabilecektir.

Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezleri, kişilerin sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız.

 

Çerez kategorileri nelerdir?

Web-sitemizde kullanılan çerezleri aşağıdaki kategorilere göre ayırmaktayız:

Kullanım amaçlarına göre çerezler:

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin işleyebilmesi için temel olarak ihtiyaç duyulan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, sizlere herhangi bir servis hizmeti vermemiz mümkün olmayacaktır.

Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler internet sitesinin operasyonunu kolaylaştırır ve işlevselliğini geliştirir. Örneğin, işbu internet sitesi için seçmiş olduğunuz dili fonksiyonel çerezler bünyesinde tutmaktayız.

Performans Çerezleri: İnternet sitesini nasıl kullandığınızı kaydeden çerezlerdir.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: İnternet sitemizde reklam ortaklarımızın yerleştirdiği çerezlerdir ve bu çerezler ilgi alanlarınıza göre profiliniz çıkartılarak uygun reklamların gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

İnternet sitemiz çerezleri arama motorlarını, internet sitesini ve TEMSA’nın reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için reklam teknolojisini devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için internet sitesine ve TEMSA’nın reklam verdiği internet sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, internet sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Taraflarına göre çerezler:

Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi tarafından yani TEMSA tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezler: Bu çerezler Twitter, Facebook, Google+ gibi üçüncü kişiler tarafından yerleştirilmektedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler 1 yıl süreyle saklanmaktadır.

Tarafımızca kullanılmakta olan 3. taraf çerez bilgileri aşağıdaki gibidir;

 Çerez Adı: Google Analytics

Sağlayıcı: Google

Amaç: Google Analytics, ziyaretçilerin web sitelerinde ve uygulamalarında neler yaptığını web sitesi ve uygulama sahiplerinin anlamasına yardımcı olan, Google’ın ücretsiz analiz aracıdır. Ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini Google'a bildirmek için bir dizi çerez kullanabilir. Google Analytics tarafından kullanılan ana çerez ‘_ga’ çerezidir.

Google Analytics, web sitesi kullanım istatistiklerini raporlamaya ek olarak, yukarıda açıklanan reklamcılık çerezlerinden bazılarıyla birlikte Google mülklerinde (Google Arama gibi) ve web genelinde size daha alakalı reklamlar göstermeye yardımcı olmak ve gösterdiğimiz reklamlara ilişkin etkileşimleri ölçmek için de kullanılabilir

Sayfa: Tüm sayfalar

Son Kullanım: 2 yıl

Kategori: Performans Çerezleri

-

Çerez Adı: Facebook Pixel Code

Sağlayıcı: Facebook

Amaç: Facebook pikseli, insanların internet sitenizde gerçekleştirdiği eylemleri anlayarak reklamlarınızın etkinliğini ölçmenize olanak tanıyan bir analiz aracıdır.

Sayfa: Tüm sayfalar

Son Kullanım: 28 gün

Kategori: Performans ve Üçüncü Kişi Çerezleri 

-

Çerez Adı: Pardot cookie

Sağlayıcı: Pardot

Amaç: Pardot, web sitesinde ve açılış sayfalarında ziyaretçi etkinliklerini izler.

Sayfalar: Tüm Sayfalar

Sona Erme: 10 yıl

Kategori: Performans ve fonksiyonel çerezler

 

Çerezler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Zorunlu çerezler internet sitemizin işlemesi için zorunlu olarak talep ettiğiniz hizmetin sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK'nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya 5/2(f) maddesi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Zorunlu olmayan çerezler (reklam ve pazarlama çerezleri, işlevsel çerezler, performans çerezleri) profilinizin çıkartılması ve size ilgili reklamların gösterilmesi; internet sitemizin işlevsel kılınması ve internet sitemizi kullanımınızın kişiselleştirilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler KVKK'nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenmektedir.

 

Çerez tercihleri nasıl ayarlanır?

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Fakat bunu yapmanız durumunda, internet sayfasının tüm özelliklerinin tam anlamıyla kullanılamayabileceği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. 

İnternet sitemize yaptığınız ziyaret sonucu tarafımızın işbu ziyaretinize ilişkin veri toplamasını istemiyorsanız bu durumu her zaman için engelleme hakkına sahipsiniz. İnternet sitemize ziyaretiniz sırasında karşınıza çıkacak olan bilgilendirme metnindeki çerez politikasını kabul etmiyorum seçeneği ile hakkınızda bilgi toplanmasını ve analiz edilmesini engelleyebilirsiniz (opt-out). Opt-out seçeneğini tercih ettiğiniz zaman bilgisayarınıza opt-out çerezi gönderilmektedir. İşbu çerez yalnızca sizin engelleme talebinizi gerçekleştirmektedir. Fakat bunu yapmanız durumunda, internet sayfasının tüm özelliklerinin tam anlamıyla kullanılamayabileceği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. İnternet sitemizde yer alan [*] tıklayarak istediğiniz zaman çerez tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca, tarayıcı ayarları ile de çerezlerin yönetimine ilişkin ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

 

Çerezlere ilişkin haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK'nın 11. maddesi kapsamındaki  haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen şartlara uygun şekilde internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak veya kendi talebinizi oluşturup aşağıda belirlenen adreslere yazılı olarak göndermek suretiyle bize iletebilirsiniz.

Temsa talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu

:

Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş

Adres

:

Sarihamzali Mahallesi Turhan Cemal Beriker Blv. No: 563 /1 Seyhan/Adana

Ticaret Sicili

:

Adana - 6205

Mersis

:

0838004674900010

E-posta

:

kvk@temsa.com

KEP

:

temsaskoda@hs03.kep.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

TEŞEKKÜRLER

Aboneliğiniz alınmıştır.