SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


TEMSA gezegenimize ve üzerinde yaşayan tüm canlılara saygılı şekilde, geleceğin yeşil ve akıllı şehirlerini şekillendirmektedir.

ÇEVREYE DUYARLISÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

TEMSA'da etkin atık yönetimi uygulamaları yapılmaktadır. Tüm atıklar kategorilerine göre kaynaklarına göre ayrıştırılmakta, daha sonra geçici olarak depolanmak üzere toplanmakta ve yasalarda belirtildiği şekilde lisanslı şirketlere gönderilmektedir. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için, TEMSA TS EN ISO 14001'i benimsemekte, sistemin gereklerini etkin bir şekilde uygulamaktadır.

Card image cap

SERA GAZI EMİSYONUKARBON ETKİSİ

Üretim faaliyetlerini, gelecek nesillerin gereksinimlerini tehlikeye sokmadan ve çevre kirliliğine sebep olmadan gerçekleştirmeyi hedefleyen TEMSA, enerji ve doğal kaynak kullanımı konusunda çevre dostu teknolojilerin uygulanması ve tasarruf önlemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Çevre dostu yakıt kullanımına geçiş ile karbon emisyonun en az seviyeye indirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca TEMSA'da uçucu organik bileşik azaltım çalışmalarının yapılmaktadır ve yıllık azaltma hedefleri oluşturulmuş olup, her sene yapılan çalışmalar yasal mercilere raporlanır.

Card image cap

TEŞEKKÜRLER

Aboneliğiniz alınmıştır.