İLETİŞİM İZNİ

                                                                                                                 TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU 

 

Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. (“Şirket”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafıma paylaşmış olduğum kişisel verilerim kullanılarak, Şirket tarafından sunulan hizmetlere ve ilgili ürünlerine ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve imaj arttırıcı mesaj gönderimi yapılmasına, ticari elektronik ileti içeriğinin ve diğer kayıtların T.C. Ticaret Bakanlığına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, istediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Şirket tarafından her iletide sunulacak çıkış seçeneğini kullanarak ticari elektronik ileti gönderimine son verebileceği hususunda bilgilendirilmiş olarak, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum. 

Aydınlatma metnimize aşağıdan erişebilirsiniz:

Aydınlatma metni

 

 

TEŞEKKÜRLER

Aboneliğiniz alınmıştır.